Filters

Background Information of Baliakandi Upazila of Rajbari District

{{ unionLabel(ud.unions) }}
Total Household {{ ud.total_household }}
Male {{ ud.male }}
Female {{ ud.female }}
Total Member {{ ud.total_member }}

Age Distribution of The Members of Baliakandi Upazila of Rajbari District

{{ unionLabel(ud.unions) }}
Below 1 year {{ ud.age_below_1 }}
1- 4 year {{ ud.age_1_to_4 }}
5-14 year {{ ud.age_5_to_14 }}
15-24 year {{ ud.age_15_to_24 }}
25-34 year {{ ud.age_25_to_34 }}
35- 49 year {{ ud.age_35_to_49 }}
50-64 year {{ ud.age_50_to_64 }}
65 year+ {{ ud.age_above_65 }}
Total {{ ud.total_age }}

Education of The Members of Baliakandi Upazila of Rajbari District

{{ unionLabel(ud.unions) }}
No Education {{ ud.no_education }}
Primary Incomplete {{ ud.primary_incomplete }}
Primary passed {{ ud.primary }}
Secondary Incomplete {{ ud.secondary_incomplete }}
SSC {{ ud.ssc_passed }}
HSC {{ ud.hsc_passed }}
Graduate {{ ud.graduate }}
Total {{ ud.total_education }}

Last Updated on 20th May, 2024